Terug naar begin


 Verzuimbegeleiding

Per 1 juli 2005 vervalt de verplichting tot de aansluiting bij een externe arbodienst.
Hierdoor kunt u een persoonlijker, directer, slagvaardiger en op uw bedrijf gerichte verzuimaanpak ontwerpen. Wij helpen u graag daarbij waarbij wij u veel uit handen kunnen nemen en kosten kunnen besparen.