Terug naar begin


 Hoe zit dat in uw organisatie?

Hebben u en uw medewerkers een helder beeld van welke
kwaliteiten nu en in de toekomst nodig zijn?

   
Heeft u ook wel eens medewerkers:
die eigenlijk niet meer op de goede plek zitten?
die de rit tot hun pensioen uitzitten?
   
Blijven uw mensen:
omdat ze hun idealen hebben geruild tegen veiligheid en zekerheid?
of omdat hun werk écht inspireert?
   
Gelooft u nog steeds:
dat HRM draait om regels en procedures?
dat je in je werk vooral zakelijk en rationeel moet blijven?
dat geld de belangrijkste motivator is?
dat gras harder gaat groeien als je aan de sprietjes trekt?
   

Zullen we het daar eens over hebben?