Terug naar begin


 Personeelsplanning

Met u brengen wij in kaart over welke kwaliteiten uw organisatie moet beschikken om een maximale toegevoegde waarde voor uw klanten te kunnen bieden.
Vervolgens helpen wij u te bepalen wáár in de organisatie die kwaliteiten nodig zijn en hoe u die het beste kunt waarborgen. Dit mondt uit in heldere functiebeschrijvingen en competentieprofielen.

Competentiemanagement
Aan de hand van de opgestelde competentieprofielen helpen wij met diverse methoden om de bijbehorende kwaliteiten van uw medewerkers te bepalen en die inzetbaar te maken op die taken waar ze het best tot hun recht komen.


Inrichting mobiliteitsorganisatie
Wij beschouwen mobiliteitsmanagement als een essentieel onderdeel van competentie management. Mobiliteitsmanagement zorgt ervoor dat mensen zelf het werk gaan zoeken waar hun kwaliteiten het beste tot hun recht komen. Een belangrijke bijdrage hieraan is een licht en goed geïntegreerd systeem dat de doelstellingen van de organisatie ondersteund en kritische succesfactoren daarvoor waarborgt. In een goede samenwerking helpen wij u een systeem opbouwen dat werkt.