Terug naar begin


 


Waarom is dit nodig?

Uit onze ervaring blijkt steeds weer hoe loyaal en gemotiveerd mensen zijn, hoe belangrijk werk voor ze is en hoe weinig zicht ze hebben op hun toekomst in het werk.

Ze zijn vaak minder goed te spreken over hun gevoel geïnspireerd, gewaardeerd en gehoord te worden. Zo blijkt uit een onderzoek onder 250 managers en 250 ondergeschikten uitgevoerd door bureau ISS dat ongeveer 90% van de managers leeft met de gedachte dat ze goed kunnen stimuleren. Slechts 31% van de medewerkers blijkt het daarmee eens te zijn.

Mensen zijn dus loyale maar niet al te geïnspireerde doorzetters met een korte planningshorizon en dat is eigenlijk ook niet zo gek. Organisaties zijn erop gericht om resultaten te halen. Met een wereldwijde concurrentie, hebben ze bijna 24 uur per dag en zeven dagen per week hart en ziel van hun mensen nodig. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Vroeg of laat voelen mensen de behoefte om te worden wie ze zijn. Daarvoor is een heldere langere termijn visie nodig, ook op wat goed is voor mensen zelf, en daarover kunnen zowel leidinggevenden als medewerkers beter communiceren dan ze nu doen.
We merken dan steeds weer dat mensen het moeilijk vinden om een eigen koers te bepalen en die te bepreken met de organisatie. Voor organisaties blijkt het vervolgens vaak moeilijk om daar constructief mee om te gaan onder de korte termijn prestatiedruk. Teveel mensen geven hierdoor hun idealen op wat ten koste gaat van energie, flexibiliteit en motivatie.

Er is dus veel energie, inspiratie en kwaliteit uit uw mensen te halen door:

1. een helder beeld van waar de organisatie naartoe gaat en welke kwaliteiten dan nodig zijn
2. een helder beeld van in welke richting uw medewerkers zich ontwikkelen
3. verantwoordelijkheidsbesef bij uw medewerkers voor de kwaliteit van hun werk
4. een goede dialoog tussen leidinggevende en medewerker